BALTA – Sinu usaldusväärne reisikaaslane

BALTA – Sinu usaldusväärne reisikaaslane!

Balta Reisikindlustus – nüüd laiendatud Covid-19 kattega!
• Ravikulude tasumine juhtudel, kui sihtkoha riik ei kata seda vastavalt Maailma
Terviseorganisatsiooni soovitustele COVID-19 nakkuse korral.

Kindlustushüvitise väljamaksmisel ühe või mitme kindlustusjuhtumi või ühe või
mitme ülalnimetatud kindlustusriski eest kindlustuslepingu kehtivuse ajal ei tohi
kindlustushüvitis ületada:
Pronks, Hõbe – 5 000 EUR
Kuld – 10 000 EUR
Plaatina – 15 000 EUR
• Meditsiinilise transpordi või repatrieerimise* hüvitamine, kliendi Eestisse
toimetamise eest
• Reisi tühistamine või katkestamine**, kui antud risk lisatud poliisile, katab
täiendavad riskid järgmistel juhtudel:
* Reisi tühistamine, kui klient haigestub või asub karantiinis enne reisi algust
* Reisi ajal viibimine kohustuslikus karantiinis ja koju naasmise sõidukulud
* Kui tervisliku seisundi tõttu ei lubata klienti riiki siseneda (risk sisaldub
programmides Kuld ja Plaatina)
• Kindlustus Ukraina viisa saamiseks, mis vastab täielikult Ukraina Vabariigi nõuetele
viisa saamiseks, mis hõlmab lisaks ravikuludele ka garantiid kulude katteks karantiinis
viibimise ajal.
Hoolitseme kliendi turvalisuse eest ka muudes olukordades, näiteks pagasi kadumise,
dokumentide või raha varguse korral – kui need riskid on poliisile lisatud!

 


 

❗ Pakkumine kehtib alates 02.07.2020.a. kuni 31.08.2020.a.

* Covid-19-ga seotud riskide – meditsiinikulud, haige repatrieerimine, lapse evakueerimine,
meditsiiniline transport ja repatrieerimine surma korral, kindlustuskaitse on näidatud kliendi valitud
vastava programmi kindlustussumma kogusummana.
** reisi tühistamise, katkestamise riski limiidid on identsed kindlustuspoliisil selle riski jaoks määratud
kindlustussummaga.

☎️INFO tel. 555 85 001
📧info@citytravel.ee