fbpx

Venemaa viisa vormistamine

Lugupeetud kliendid,
Kuna Venemaa saatkond ei aktsepteeri veel dokumente turismi-, äri-, matmis- ega kinnisvaraviisade
taotlemiseks, saab meie reisibüroo aidata Venemaale viisa saamisel järgmistel juhtudel:

Alates 10.03.2022 lisandub viisa maksumusele 40 eurot tulenevalt hetkeolukorrast ja selleks, 
et tagada passi transportimise turvalisuse  Vene Föderatsiooni saatkonda/saatkonnast.

1. Mitmekordne eraviisa üheks aastaks – kui teil on Venemaa kodakondsusega lähisugulasi
(vanemad, õed/ vennad, vanavanemad, lapselapsed, abikaasad, lapsed), kes elavad Eestis või kui teil
on Venemaa territooriumil elava Venemaa kodanikust lähisugulase poolt notariaalselt kinnitatud
kutse. Vormistamiseks vajate: Vene Föderatsiooni sugulase passi koopiat, koopiat ID-kaardi
mõlemast küljest või Vene Föderatsiooni kodaniku Schengeni viisat, originaalis abielutunnistus/
sünnitunnistus, sugulaste passide koopiad ning vajadusel ka muid dokumente. Sellise viisa
taotlemiseks on vaja esitada sugulust kinnitava dokumendi originaal või notariaalselt kinnitatud
koopia. Maksumus on 99 eurot.
2. Mitmekordne äriviisa ravi saamise eesmärgil reisimiseks Venemaa Siseministeeriumi kutsel
meditsiiniasutusest. Kehtib 1 aasta. Viisa maksumus kutse olemasolul on 99 eurot. Vajadusel
pakume ravikutse väljastamisel abi. Vormistamine võtab aega 6-7 nädalat, kiirkorras vormistamine 3-
4 nädalat. Hinna osas pöörduda individuaalselt.
3. Eraviisa kuni 90 päevaks, ühe- või kahekordne – isikliku kutse olemasolul lähisugulaselt
(vanemad, õed/ vennad, vanavanemad, lapselapsed, abikaasad, lapsed). Kutse peab tellima
Venemaal elav lähisugulane Föderaalse Migratsiooniteenistuse või Vene Föderatsiooni
Siseministeeriumi kaudu. Sellise kutse väljastamiseks kulub 21 päeva ja see võib olla ka elektroonilisel
kujul. Samuti võib sugulane kutset vormistada Venemaal notari juures. Viisa taotlemiseks on vaja
notari poolt kinnitatud originaalkutset. Sellise viisa taotlemiseks on vaja esitada sugulust kinnitava
dokumendi originaal või notariaalselt kinnitatud koopia. Viisa maksumus on 89 eurot/ alla 6-
aastasele lapsele või puudega inimesele 79 eurot
4. Ühekordne eraviisa kuni 90 päevaks Eestis elavate Vene Föderatsiooni kodanikest
lähisugulaste olemasolul. Lähisugulasteks loetakse lapsevanemaid, õdesid/ vendi, vanavanemaid,
abikaasat, lapselapsi, lapsi. Vormistamiseks vajate: Vene Föderatsiooni sugulase passi koopiat,
koopiat ID-kaardi mõlemast küljest või Vene Föderatsiooni kodaniku Schengeni viisat,
abielutunnistust/ sünnitunnistust, sugulaste passide koopiad ning vajadusel ka muid dokumente.
Sugulust kinnitavad dokumendid peavad olema originaalis või notari kinnitatud koopiatena. Viisa
maksumus on 89 eurot/ alla 6-aastasele lapsele või puudega inimesele 79 eurot
5. Ravi Siseministeeriumi kutsel Vene Föderatsiooni meditsiiniasutuselt – kahekordne viisa kuni
90 päeva. Viisa maksumus on kutse olemasolul 89 eurot/ alla 6 -aastasele lapsele või puudega
inimesele 79 eurot. Vajadusel pakume ravikutse väljastamisel abi. Vormistamine võtab aega 6-7
nädalat, kiirkorras vormistamine 3-4 nädalat. Hinna osas pöörduda individuaalselt.
6. Ühekordne tööviisa kuni 90 päevaks. Vormistamine võtab aega 6 nädalat. Hinna osas
pöörduda individuaalselt.
7. Erijuhtudel (Venemaa territooriumil asuva raskelt haige sugulase puhul) ühekordne viisa kuni
90 päevaks – nõutavad on sugulust kinnitavad dokumendid ja arsti tõend. Lähisugulasteks loetakse
lapsevanemaid, õdesid/ vendi, vanavanemaid, abikaasat, lapselapsi, lapsi. Sellist viisat saab korraga
taotleda ainult üks sugulane. Vormistamine võtab aega 10-12 päeva. Viisa maksumus on 55 eurot
8. Rahvusvahelise kaubaveo autojuhtidele – vajalik on dokument-väljakutse tööandjalt, C- või E –
kategooria juhiluba, tööleping, kiri koos viisataotlusega ERAA assotsiatsioonilt.

9. Lennu- või raudteetranspordi meeskonnaliikmed – nõutavad on tõendavad dokumendid.
Hinna ja tähtaegade osas pöörduda individuaalselt.
10. Kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, kes on kantud FSB erinimekirjadesse seadmete
käitamiseks ja hooldamiseks Vene Föderatsioonis. Hinna osas pöörduda individuaalselt.
11. Võistlustel töötavad või osalevad sportlased vastavalt Vene Föderatsiooni
Spordiministeeriumi juhistele. Hinna osas pöörduda individuaalselt.
12. Üliõpilasviisa Siseministeeriumi kaudu vormistatud kutse olemasolul haridusasutuselt. Hinna
osas pöörduda individuaalselt.

Lisandub ravikindlustuse kulu (9 € – aastane kindlustus). Kindlustuse maksumus kehtib ainult meie
asutusest viisat taotledes. Tavaline kindlustuse maksumus on 26 eurot.
Vormistamine võtab aega 4–14 päeva (kiir- või tavakorras)

Ühekordne turismi viisa kuni 30 päeva
al. 44 EUR
44 EUR - lapsele kuni 6 a. või puudega inimesele
64 EUR - täiskasvanutele
vormistamine 11-13 päeva
89 EUR - KIIR lapsele
110 EUR - KIIR täiskasvanutele
vormistamine 4 päeva
 
 
Kahekordne & Aastane äriviisa
al. 79 EUR
79 EUR - kahekordne kuni 90 päeva
vormistamine 11-13 päeva
115 EUR - KIIR kahekordne kuni 90 päeva
vormistamine 4 päeva
89 EUR - aastane, kui passis on olemas viimase aasta viisa koos piirivalve templiga
vormistamine 14 päeva
130 EUR - esmane aastane, kui passis ei olnud viisat viimase aasta jooksul
vormistamine 35-45 päeva
Mitmekordne turismi viisa kuni 6 kuud
al. 65 EUR
65 EUR - lapsele kuni 6 a. või puudega inimesele
85 EUR - täiskasvanutele
vormistamine 14 päeva
 
 
 
 
 

TEAVE Vene Föderatsiooni piiri ületamise kohta mittekodanikele ja kehtiva Venemaa viisa omanikele,
mis on dateeritud kuupäevaga 26.08.2021

Vene Föderatsiooni territooriumile saab siseneda järgmistel tingimustel:

* lähisugulaste juurde kõigi sugulust kinnitavate dokumentide ja sugulase passi koopiate olemasolul
(lähisugulased: vanemad, lapsed, abikaasad, õed/ vennad, lapselapsed, vanavanemad)
* ravi saamise eesmärgil (kliinik peab lisama teie andmed piiril olevatesse loenditesse veebisaidi
gosuslugi.ru kaudu). Saame aidata teie andmete loenditesse lisamisel.
* EL passi omanikud või mittekodanikud peavad enne Vene Föderatsiooni territooriumile sisenemist
tegema kohustusliku PCR-testi, nii et riiki sisenemise ajal oleks analüüsi tegemisest möödunud alla 72
tunni
* Vene Föderatsiooni kodanikud peavad tegema testi Vene Föderatsiooni territooriumil 3 päeva
jooksul pärast riiki sisenemist.
* Hetkel EI TOHI Vene Föderatsiooni territooriumile siseneda kinnisvara olemasolul ning samuti
matmise, äri- ja turismieesmärkidel.

Mitmekordne turismi viisa 2-5 aastat
al. 135 EUR
135 EUR - 2-aastane, kui passis on olnud 2 aastat järjest ühe aastased viisad
145 EUR - 2-aastane, kui passis on olnud 1 aastase viisa
165 EUR - 3-aastane, kui passis on olnud 2-aastane viisa
190 EUR - 4-aastane, kui passis on olnud 3-aastane viisa
220 EUR - 5-aastane, kui passis on olnud 4-aastane viisa
vormistamine 2-3 nädalat
 
Aastane viisa lapsele
al. 109 EUR
109 EUR - 1-aastane 0-5 a. vormistatakse koos vanemaga (+115 EUR vanematele + 30 EUR vandetõlk)
130 EUR - 1-aastane 6-17a. vormistatakse koos vanemaga
150 EUR - 1-aastase (6-17 a.) ei pea vormistama koos vanemaga
vormistamine 35-45 päeva
150 EUR - 1-aastase viisa (0-17 a.) eelmise aasta viisa alusel!
vormistamine koos vanemaga, kellel on olemas kehtiv viisa, mis oli varem tehtud meie firmas
vormistamine 2-3 nädalat
Turismi Ühekordne E-VIISA Kaliningradi ja Leningradi oblast kuni 8 päeva
10 EUR
10 EUR - täiskasvanutele ja lapsele vormistamine 4-5 päeva
Ühekordne Kaliningradi ja Leningradi oblast e-viisa (kuni 30 päeva, viibimine max 8 päeva)
 
 
 
 
 

Saadame ja võtame vastu dokumendid üle Eestit Cargobussi, Omniva ja Smartpostiga!

Vajalikud dokumendid:

1) pass (kehtivusaeg – 6 kuud peale viisa lõppemist)
2) värviline foto (3,5 x 4,5)

Meie firma aadress:

City Travel OÜ

Nafta 1,

10152 Tallinn

+372 555 85 004

 

Kui Teie saate dokumendid Omniva pakiautomaati- või Smartpostiga, palume Teid valida järgmist kättesaamise punkti:

  • Solaris Keskus (Estonia puiestee 9, 11314 Tallinn)

 

Peale dokumendi saatmist palume Teid meiega ühendust võtta emaili teel – info@citytravel.ee või helistades +372 555 85 004

Teie saate eelnevalt täita ankeeti elektroonilisel kujul. 

1) pass (kehtivusaeg – 6 kuud peale viisa lõppemist)
2) värviline foto (3,5 x 4,5)
3) tervisekindlustus (võib vormistada meie reisibüroost, hind al. 2 EUR, sobib ka tervisekindlustus pangast)
4) ankeet (vajalikud andmed ankeedi jaoks: töökoha andmed (firma nimi, aadress, telefon, amet), sünnikoht, endine (neiupõlvkonna) perekonnanimi, isanimi, elukoha aadress, telefon, sugulased Venemaal (ees-, isa- ja perekonnanimi, sünniaeg ja elukoha aadress)
5) sünnitunistus lapsele kuni 18 a. + vanemate pass kehtiva viisaga või välismaalase passi koopia.

Dokumendid lähevad saatkonna järgmisel päeval vastavalt konsulaati grafikule.

Täida ankeet 3 minutiga

Te saate eelnevalt täita ankeeti elektroonilisel kujul, et säästa oma aega.

Eesti Vabariigi kodanikud

Viisa on vajalik. 

Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda läbi kindlate sadamate reisivad kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72 tundi.

Venemaa saatkonna reeglite järgi viisa võib taotleda mitte varem kui kolm kuud enne reisi planeerimist

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
2) Ankeedi andmed. Vajuta lingi peale, täita ankeeti ja säästa oma aega.
– TÄIDA ANKEET ELEKTROONILISEL KUJUL
3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Venemaal kogu viisa perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (kindlustust saab vormistada meie kontoris);

4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema valgel taustal;
– FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED
5) Ainult transiitviisa korral: vajadus lõppsihtkohta jõudmiseks Venemaa piire ületada peab olema tõestatud dokumentidega (sõidupilet, teekonna plaan jne);
6) Kui olete hiljuti saanud uue passi ja taotlete aastast viisat tingimusel, et olete viibinud Vene Föderatsioonis viimase 365 päeva jooksul, siis on vaja ka seda passi, kuhu oli kleebitud viimane viisa Venemaale;
7) Sünnitunnistuse koopia (kui vormistatakse turiismi viisa lapsele kuni 18 aastat).

8) Vanema passi ja kehtiva viisa koopia (kui lapsel on turiismi viisa ja nad sõidavad koos).

 

Viisa vormistamise aeg:
Kahekordsed äri-, turismi- ja transiitviisad vormistatakse 11-14 kalendripäeva jooksul konsulaadi siseselt.
Kiir kahekordsed äri-, turismi-ja transiitviisad väljastatakse 4 tööpäeva jooksul. Viisa jõustub 4. päeval.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui eelmine Vene Föderatsiooni viisa oli kasutatud viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 11-15 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui Te ei sõitnud Venemaale viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 32-38 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad lapsele (kuni 18 aastat) vormistatakse 32-38 kalendripäeva jooksul.

NB! Dokumentide esitamise päev ei võeta arvesse.

 

Märkused:
1) Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
2) Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis)

Viisa ei ole vajalik, viibimise aeg on kuni 90 päeva.

 

Vajalikud dokumendid riiki sisemiseks:
1) Pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
3) Tervisekindlustuse poliis kogu reisi perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (soovitav)

Märkused:
1) Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
2) Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Euroopa Liidu kodanikud

Nendele saab vormistada Eestis ilma ID-kaardita: Taani, Itaalia, Malta, Rumeenia.

Nendele saab vormistada Eestis ainul ID-kaardiga: Austria, Ungari, Kreeka, Iirimaa, Hispaania, Läti, Leedu, Madalmaad, Poola, Portugal, Slovakkia, Saksamaa, Prantsusmaa, Horvaatia, Rootsi, Eesti.

Nendele üldse ei saa vormistada Eestis: Belgia, Bulgaaria, Ühendkuningriik, Küpros, Luksemburg, Sloveenia, Soome.

Tarbijakaitse-alane teadaanne

Tarbijakaitse-alane teadaanne:

  1.  City Travel OÜ teeb oma parima, et hoida oma veebis olev informatsioon võimalikult ajakohastatuna. Kuid sellest hoolimata ei garanteeri City Travel OÜ info õigsust, kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad päevapealt muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei pea sellest kellelegi teatama.
  2. Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult 2 poolt: vastav riik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). City Traveli OÜ võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja hangitud saatedokumentide toimetamises City Travel OÜ büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessis puudub City Travel OÜ-l igasugune roll.
  3. Eeltoodust tulenevalt ei võta City Travel OÜ endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise vôi mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta City Travel OÜ juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.
  4. Esitades City Travel OÜ-sse oma dokumendid viisa saamiseks olete nõus meie firma tingimustega, et Teie isikuandmed töödeldatakse ja edastatakse elektroonilisel ja kirjalikul kujul viisa saamise otsuse tegemiseks. Kinnitate, et  esitatud andmed  on täielikud ja täpsed. Olete teadlik, et valeandmete esitamine võib viia viisa andmisest keeldumiseni või juba antud viisa tühistamiseni ning teiste meetmeteni, millised on ette nähtud vastava riigi õigusaktidega.
  5. Olete nõus sellega, et juhul kui pikendatakse viisa vormistamise tähtaega, lühendatakse viisa kehtivuse kuupäeva või keeldutakse viisa andmisest, ei nõua Te mingit võimalike kahjude hüvitamist seoses ärireisi või turismireisiga, samuti rahatagastamist firma City Travel OÜ-lt osutatud teenuste eest ja konsulaarmaksude eest Venemaa saatkonnalt või Venemaa viisakeskusest.
  6. Arve maksmise või ankeedi-lepingu allkirjastamisega olete nõus City Travel OÜ müügitingimustega meie kodulehel.
Viimased uudised seotud Venemaa viibimise ja piiri ületamisega

04.09.2018

Liisinguautoga Venemaale sõitmine on raskendatud alates 04.09.2018

Alates 04.09.2018 on raskendatud liisitud sõiduautodega sisenemine Venemaale seoses seadusemuudatusega Venemaal. Kui Venemaa Föderatsiooni territooriumil on teatud omanikule kuuluv sõiduk (ka juriidiline isik, liisinguorganisatsioonid ja pangad), siis ei tohi ükski teine sõiduk piiri ületada ilma tagatisväärtuse maksmiseta. See tagatisväärtus arvutatakse vastavalt “tollivormistuse” tariifidele, võttes arvesse auto vanust, mootori võimsust ja turuväärtust umbes 25% turuhinnast.

Tollimaksude ja muude maksude tasumise kohustus on ette nähtud ajutise impordi korral Vene Föderatsioonis isikule, kellel ei ole alalist elukohta liidu liikmesriigis:  isiklik kasutus, mis on registreeritud välisriigis ja mis kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilises omandis, mille omanduses on juba isiklikuks tarbeks mõeldud sõidukid, mis varem on imporditud liidu tolliterritooriumile ja mis on tollikontrolli all.

 

Uuri lähemalt siit

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust meie konsultandiga:

Helista numbrile +372 555 85 004, +372 68 44 777 või 68 44 774

Kirjuta: info@citytravel.ee

Võta meiega ühendust!