fbpx

Venemaa viisa vormistamine

Venemaa e-viisa vormistamine

Alates 1. augustist 2023 on Venemaale võimalik taotleda elektroonilist viisat. Ühekordne viisa väljastatakse 60 päevaks võimalusega viibida Venemaal 16 päeva.

Vormistamine võtab aega 4 kalendripäeva ja Teie andmete töötlemine 1-3 tööpäeva.INFO: tel. 555 85 004, 555 85 003, 555 85 008, 68 44 777,  viisad@citytravel.ee

Siin saate täita taotluse Vene Föderatsiooni elektroonilise viisa saamiseks

hind 98 EUR

hind 30 EUR lapsele kuni 6 aastat vana

Ühekordne eraviisa 90 päevaks
195 EUR
195 EUR / vormistamine alates
7-10 päeva
 
*lähisugulaste olemasolek on kohustuslik (sugulust tõendavad dokumendid peavad olema originaalis)
 
Kahekordne eraviisa 90 päevaks
245 EUR
245 EUR / vormistamine alates 7-10 päeva
 
*lähisugulaste olemasolek on kohustuslik (sugulust tõendavad dokumendid peavad olema originaalis)
 
 
Mitmekordne 1-aastane eraviisa
350 EUR
350 EUR / vormistamine alates 2,5 -3 nädalat
 
*lähisugulaste olemasolek on kohustuslik (sugulust tõendavad dokumendid peavad olema originaalis)
 
 
Ühekordne turismiviisa kuni 30 päeva
al. 215 EUR
215 EUR / vormistamine 14-16 päeva
 
345 EUR - KIIR / vormistamine 5-8 päeva
 
Kahekordne turismiviisa kuni 90 päeva
al. 295 EUR
295 EUR - kahekordne viisa 90 päeva /vormistamine 14-16 päeva
 
460 EUR - KIIR kahekordne /vormistamine 5-8 päeva
 
Mitmekordne turismiviisa kuni 180 päeva
al. 485 EUR
485 EUR - vormistamine al. 16 päeva.
 
485 EUR - vormistamine al. 16 päeva lapsele kuni 18 a.
 
Mitmekordne 1-aastane äriviisa
435 - 545 EUR
435 EUR - eelmise aastase äriviisa alusel ja käidud Venemaal viimase aasta jooksul/ vormistamine alates 16 päeva
 
 
545 EUR - aastane mitmekordne äriviisa (eelmine viisa ei ole vajalik) / vormistamine alates 16-20 päeva
Mitmekordne 2 aastane äriviisa
685 EUR
685 EUR - mitmekordne 2-aastane viisa / vormistamine alates 16 päeva
 
 
 
Mitmekordne 3 aastane äriviisa
855 EUR
855 EUR - mitmekordne 3-aastane viisa / vormistamine alates 16 päeva
 
 
 

Viisa on vajalik. 

 

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
2) Ankeedi andmed. Vajuta lingi peale, täita ankeeti ja säästa oma aega.
– TÄIDA ANKEET ELEKTROONILISEL KUJUL
3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Venemaal kogu viisa perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (kindlustust saab vormistada meie kontoris);

4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema valgel taustal(foto võib teha meie kontoris, 1 foto – 5 eurot)
– FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED 
5) Ainult transiitviisa korral: vajadus lõppsihtkohta jõudmiseks Venemaa piire ületada peab olema tõestatud dokumentidega (sõidupilet, teekonna plaan jne);
6) Kui olete hiljuti saanud uue passi ja taotlete aastast viisat tingimusel, et olete viibinud Vene Föderatsioonis viimase 365 päeva jooksul, siis on vaja ka seda passi, kuhu oli kleebitud viimane viisa Venemaale;

7) Vanema passi ja kehtiva viisa koopia (kui lapsel on turiismi viisa ja nad sõidavad koos).

 

Märkused:
1) Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
2) Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Viisa ei ole vajalik, viibimise aeg on kuni 90 päeva.

 

Vajalikud dokumendid riiki sisemiseks:
1) Pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
3) Tervisekindlustuse poliis kogu reisi perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (soovitav)

Märkused:
1) Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
2) Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Eraviisa puhul: Eestis saab vormistada ilma ID-kaardita

Teiste Venemaa viisade puhul: Eestis võib vormistada ainult ID-kaardiga

Tarbijakaitse-alane teadaanne:

 1.  City Travel OÜ teeb oma parima, et hoida oma veebis olev informatsioon võimalikult ajakohastatuna. Kuid sellest hoolimata ei garanteeri City Travel OÜ info õigsust, kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad päevapealt muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei pea sellest kellelegi teatama.
 2. Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult 2 poolt: vastav riik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). City Traveli OÜ võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja hangitud saatedokumentide toimetamises City Travel OÜ büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessis puudub City Travel OÜ-l igasugune roll.
 3. Eeltoodust tulenevalt ei võta City Travel OÜ endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise vôi mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta City Travel OÜ juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.
 4. Esitades City Travel OÜ-sse oma dokumendid viisa saamiseks olete nõus meie firma tingimustega, et Teie isikuandmed töödeldatakse ja edastatakse elektroonilisel ja kirjalikul kujul viisa saamise otsuse tegemiseks. Kinnitate, et  esitatud andmed  on täielikud ja täpsed. Olete teadlik, et valeandmete esitamine võib viia viisa andmisest keeldumiseni või juba antud viisa tühistamiseni ning teiste meetmeteni, millised on ette nähtud vastava riigi õigusaktidega.
 5. Olete nõus sellega, et juhul kui pikendatakse viisa vormistamise tähtaega, lühendatakse viisa kehtivuse kuupäeva või keeldutakse viisa andmisest, ei nõua Te mingit võimalike kahjude hüvitamist seoses ärireisi või turismireisiga, samuti rahatagastamist firma City Travel OÜ-lt osutatud teenuste eest ja konsulaarmaksude eest Venemaa saatkonnalt või Venemaa viisakeskusest.
 6. Arve maksmise või ankeedi-lepingu allkirjastamisega olete nõus City Travel OÜ müügitingimustega meie kodulehel.

04.09.2018

Liisinguautoga Venemaale sõitmine on raskendatud alates 04.09.2018

Alates 04.09.2018 on raskendatud liisitud sõiduautodega sisenemine Venemaale seoses seadusemuudatusega Venemaal. Kui Venemaa Föderatsiooni territooriumil on teatud omanikule kuuluv sõiduk (ka juriidiline isik, liisinguorganisatsioonid ja pangad), siis ei tohi ükski teine sõiduk piiri ületada ilma tagatisväärtuse maksmiseta. See tagatisväärtus arvutatakse vastavalt “tollivormistuse” tariifidele, võttes arvesse auto vanust, mootori võimsust ja turuväärtust umbes 25% turuhinnast.

Tollimaksude ja muude maksude tasumise kohustus on ette nähtud ajutise impordi korral Vene Föderatsioonis isikule, kellel ei ole alalist elukohta liidu liikmesriigis:  isiklik kasutus, mis on registreeritud välisriigis ja mis kuulub füüsilisele või juriidilisele isikule füüsilises omandis, mille omanduses on juba isiklikuks tarbeks mõeldud sõidukid, mis varem on imporditud liidu tolliterritooriumile ja mis on tollikontrolli all.

 

Uuri lähemalt siit

Täida ankeet 3 minutiga

Te saate eelnevalt täita ankeeti elektroonilisel kujul, et säästa oma aega.

Eravisiidi viisad väljastatakse lähisugulaste – Vene Föderatsiooni kodanike (abikaasad, lapsed, vanemad, õed/vennad, vanavanemad, lapselapsed, abikaasa vanemad) juuresolekul.

Kui lähisugulased elavad Eestis (ei ole vajalik kutse):

 1. Vene Föderatsiooni kodaniku rahvusvahelise passi koopia;
 2.  Koopia mõlemalt poolt elamisloa ID-kaardist / või Vene Föderatsiooni kodaniku Schengeni viisast;
 3. Vene Föderatsiooni kodaniku avaldus (täidetakse kontoris)
 4. Dokumentide originaalid või notariaalselt kinnitatud koopiad, mis kinnitavad Vene Föderatsiooni kodaniku suhet välisriigi kodanikuga(näiteks: abielu / sünnitunnistus / perekonnanime muutus jne).
 5. HIV-nakkuse puudumise tõendi originaal: ainult iga-aastase viisa jaoks, mis põhineb vanaema / vanaisa, lapselapse / tütretütre, õe-venna dokumentidel. (!) Kui viisa väljastatakse abikaasale, lastele või vanematele, aga ka kõigile alaealistele lastele, siis tõendit HIV-nakkuse puudumise kohta ei nõuta.

Kui lähisugulased elavad Venemaal:

 1. Koopia Venemaa Siseministeeriumi kutsest (Vene Föderatsioonis väljastamine võtab aega umbes 20 tööpäeva, kutse väljastatakse kuni 90 päeva) või Vene Föderatsiooni kodaniku notariaalselt kinnitatud kutse originaal (kutse on välja antud kuni 1 aasta). Kutse tuleb adresseerida Eesti saatkonna konsulaarosakonnale.
 2. Dokumentide originaalid või notariaalselt kinnitatud koopiad, mis kinnitavad Vene Föderatsiooni kodaniku suhet välisriigi kodanikuga (sünni- / abielutunnistus / perekonnanime muutus jne).
 3. Vene Föderatsiooni kodaniku sisepassi ja registreerimislehe koopia;
 4. HIV-nakkuse puudumise tõendi originaal: ainult iga-aastase viisa jaoks, mis põhineb vanaema / vanaisa, lapselapse / tütretütre, õe-venna dokumentidel. (!) Kui viisa väljastatakse abikaasale, lastele või vanematele, aga ka kõigile alaealistele lastele, siis tõendit HIV-nakkuse puudumise kohta ei nõuta.
 5. Pass, millel on vähemalt kaks tühja lehte, kehtib 6 kuud alates viisa kehtivusaja lõppemise kuupäevast;
 6. 1 värvifoto valgel taustal mõõtmetega 3,5×4,5 cm, tehtud viimase 6 kuu jooksul;
 7. Ravikindlustuspoliis (saab vormistada büroos taotlemisel, 9 eurot 1 aasta) Kindlustuse maksumus kehtib ainult viisa taotlemisel meie esinduses. Tavaline kindlustusmakse on 11 eurot.
  Isikuandmed (täidetakse büroos avalduse peale);
 8. Alla 18-aastased lapsed: sünnitunnistuse koopia ja ühe vanema passi koopia.
 9. Vene Föderatsiooni alaealise kodaniku nimel saab avalduse täita üks tema vanematest – Vene Föderatsiooni kodanik

 

Vajalikud dokumendid teiste Venemaa viisade jaoks:

1) pass (kehtivusaeg – 6 kuud peale viisa lõppemist)
2) värviline foto (3,5 x 4,5), teeme kohapeal 1 foto – 5 EUR, 4 fotod – 8 EUR
3) tervisekindlustus (võib vormistada meie reisibüroost, aastane kindlustus 9 EUR kuni 65 a.)
4) ankeet (vajalikud andmed ankeedi jaoks: töökoha andmed (firma nimi, aadress, telefon, amet), sünnikoht, endine (neiupõlvkonna) perekonnanimi, isanimi, elukoha aadress, telefon, sugulased Venemaal (ees-, isa- ja perekonnanimi, sünniaeg ja elukoha aadress)
5) sünnitunistus lapsele kuni 18 a.( ainult MITMEKORDNETURIISM)  + vanemate pass kehtiva viisaga või välismaalase passi koopia.

 

Dokumendid lähevad saatkonna järgmisel päeval vastavalt konsulaati grafikule.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust meie konsultandiga:

Helista numbrile +372 555 85 003, +372 555 85 004, +372 555 85 008,  +372 68 44 777

Kirjuta: viisad@citytravel.ee

Võta meiega ühendust!

Saadame ja võtame vastu dokumendid üle Eestit Cargobussi, Omniva ja Smartpostiga!

Vajalikud dokumendid:

1) pass (kehtivusaeg – 6 kuud peale viisa lõppemist)
2) värviline foto (3,5 x 4,5) Foto teeme kohapeal – 1 foto – 5 EUR, 4 fotod – 8 EUR

Meie firma aadress:

City Travel OÜ

Nafta 1,

10152 Tallinn

+372 555 85 004

Omniva või Smartposti pakiautomaati saatmisel palume detailid eelnevalt konsultandiga läbi rääkida.

 

Peale dokumendi saatmist palume Teid meiega ühendust võtta emaili teel – info@citytravel.ee või helistades +372 555 85 004

Teie saate eelnevalt täita ankeeti elektroonilisel kujul.