Venemaa viisa vormistamine

Täida ankeet 3 minutiga

Te saate eelnevalt täita ankeeti elektroonilisel kujul, et säästa oma aega.

Eesti Vabariigi kodanikud

Viisa on vajalik.

Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda läbi kindlate sadamate reisivad kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72 tundi.

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
2) Ankeedi andmed. Vajuta lingi peale, täita ankeeti ja säästa oma aega.
– TÄIDA ANKEET ELEKTROONILISEL KUJUL
3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Venemaal kogu viisa perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (kindlustust saab vormistada meie kontoris);

4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema valgel taustal;
– FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED
5) Ainult transiitviisa korral: vajadus lõppsihtkohta jõudmiseks Venemaa piire ületada peab olema tõestatud dokumentidega (sõidupilet, teekonna plaan jne);
6) Kui olete hiljuti saanud uue passi ja taotlete aastast viisat tingimusel, et olete viibinud Vene Föderatsioonis viimase 365 päeva jooksul, siis on vaja ka seda passi, kuhu oli kleebitud viimane viisa Venemaale;
7) Sünnitunnistuse koopia (kui vormistatakse aastane viisa lapsele kuni 18 aastat).

Viisa vormistamise aeg:
Kahekordsed äri-, turismi- ja transiitviisad vormistatakse 11-14 kalendripäeva jooksul konsulaadi siseselt.
Kiir kahekordsed äri-, turismi-ja transiitviisad väljastatakse 4 tööpäeva jooksul. Viisa jõustub 4. päeval.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui eelmine Vene Föderatsiooni viisa oli kasutatud viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 11-15 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad (juhul kui Te ei sõitnud Venemaale viimase 365 päeva jooksul) vormistatakse 32-38 kalendripäeva jooksul.
Mitmekordsed äriviisad lapsele (kuni 18 aastat) vormistatakse 32-38 kalendripäeva jooksul.

 

Märkused:
1) Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
2) Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis)

Viisa ei ole vajalik, viibimise aeg on kuni 90 päeva.

 

Vajalikud dokumendid riiki sisemiseks:
1) Pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppemist.
3) Tervisekindlustuse poliis kogu reisi perioodiks, kindlutustussumma peab olema vähemalt 30000 eur. (soovitav)

Märkused:
1) Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma riigis viibimise majutuskoht registreerida kohalikus migratsiooniameti üksuses või lähimas postikontoris. Ka alaliselt Venemaa elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit või lähimat postkontorit. Venemaa migratsiooniameti lehekülg.
2) Kui välismaalane viibib hotellis, siis korraldab vastava registreerimise hotell.

Euroopa Liidu kodanikud

Euroopa Liidu kodanikud

Sama tingimused nagu Eesti kodanikule

Venemaa viisade hinnakiri eesti kodanikule

TurismiviisaVormistamine 11-13 kalendripäevaKIIR vormistamine 4 tööpäeva
1-30  päeva64 EUR110 EUR
1-30 päeva (laps kuni 6a. )44 EUR89 EUR
Kommertsviisa 2 kordne 90 päevaks79 EUR115 EUR
Kommertsviisa Vormistamine 13-14 päevaVormistamine 32-38 päeva
1-aastane

kui on olnud kasutatud viisa viimase aasta jooksul

89 EUR130 EUR (kui kunagi ei ole olnud või eelmisest viisast on läbinud aasta
2-aastane

kui passis on olnud 2 järjest mitmekordset aastast viisat

149 EUR
3-aastane

kui passis on olnud 2-aastane viisa

165 EUR
4-aastane

kui passis on olnud 3-aastane viisa

190 EUR
5-aastane

kui passis on olnud 4 või 5-aastane viisa

220 EUR
Transiitviisa kuni 30 päevaVormistamine 11-13 kalendripäevaKIIR vormistamine 4 tööpäeva
max 6 päeva64 EUR110  EUR
Mitmekordne viisa lapseleVormistamine 32-38 päevaVormistamine 18-20 päeva
1-aastane mitmekordne 0-5 aastat (vormistatakse koos ühe vanemaga, hind vanemale 115 EUR) +109 EUR154 EUR (vanemale 160 EUR)
1-aastane mitmekordne 6-17 aastat (vormistatakse ühe vanemaga, hind vanemale 115 EUR) +130 EUR175 EUR (vanemale 160 EUR)
1-aastane mitmekordne 6-17 aastat (ei pea vormistama koos vanemaga)150 EUR195 EUR
+ notariaalne vandetõlk 30 eur

 

Hinnale lisandub tervisekindlustus, mis hõlmab kogu viisa kehtivuse aega.

VAJALIKUD DOKUMENDID:

 • pass (kehtivusaeg – 6 kuud peale viisa lõppemist)
 • värviline foto (3,5 x 4,5)
 • tervisekindlustus  (võib vormistada meie reisibüroost, hind al.2 EUR, sobib ka tervisekindlustus pangast)
 • ankeet (vajalikud andmed ankeedi jaoks: töökoha andmed ( firma nimi, aadress, telefon, amet), sünnikoht, endine (neiupõlvkonna) perekonnanimi, isanimi, elukoha aadress, telefon, sugulased Venemaal (ees-, isa- ja perekonnanimi, sünniaeg ja elukoha aadress)

Dokumente viisade vormistamiseks võtame vastu päev enne.

 

Tarbijakaitse-alane teadaanne:

 1. Tarbijakaitse-alane teadaanne:

  1.  City Travel OÜ teeb oma parima, et hoida oma veebis olev informatsioon võimalikult ajakohastatuna. Kuid sellest hoolimata ei garanteeri City Travel OÜ info õigsust, kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad päevapealt muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei pea sellest kellelegi teatama.
  2. Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult 2 poolt: vastav riik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). City Traveli OÜ võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja hangitud saatedokumentide toimetamises City Travel OÜ büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessis puudub City Travel OÜ-l igasugune roll.
  3. Eeltoodust tulenevalt ei võta City Travel OÜ endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise vôi mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta City Travel OÜ juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.
  4. Esitades City Travel OÜ-sse oma dokumendid viisa saamiseks olete nõus meie firma tingimustega, et Teie isikuandmed töödeldatakse ja edastatakse elektroonilisel ja kirjalikul kujul viisa saamise otsuse tegemiseks. Kinnitate, et  esitatud andmed  on täielikud ja täpsed. Olete teadlik, et valeandmete esitamine võib viia viisa andmisest keeldumiseni või juba antud viisa tühistamiseni ning teiste meetmeteni, millised on ette nähtud vastava riigi õigusaktidega.
  5. Olete nõus sellega, et juhul kui pikendatakse viisa vormistamise tähtaega, lühendatakse viisa kehtivuse kuupäeva või keeldutakse viisa andmisest, ei nõua Te mingit võimalike kahjude hüvitamist seoses ärireisi või turismireisiga, samuti rahatagastamist firma City Travel OÜ-lt osutatud teenuste eest ja konsulaarmaksude eest Venemaa saatkonnalt või Venemaa viisakeskusest.
  6. Arve maksmise või ankeedi-lepingu allkirjastamisega olete nõus City Travel OÜ müügitingimustega meie kodulehel.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust meie konsultantiga:

Helista numbrile +372 555 85 004, +372 68 44 774,

Kirjuta: citytravel.viisa@gmail.com